Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Jan-Maarten de Koning

Na zijn Economisch Juridische opleiding met succes afgerond te hebben aan de HEAO te Arnhem is Jan-Maarten de Koning in 1999 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen afgestudeerd.

Gedurende zijn rechtenstudie gaf hij al blijk van een ondernemersmentaliteit door als eenmanszaak een adviesbureau te exploiteren. Sinds het afstuderen aan de Universiteit is onafgebroken sprake geweest van een fulltime werkzaam zijn als advocaat.

Na het vak in dienstverband te hebben uitgeoefend, ontstond toch al snel weer de behoefte om zelfstandig de praktijk uit te oefenen. Sedert 2004 oefent Jan-Maarten de praktijk als zelfstandige uit.

Zijn praktijk is sterk gericht op het bedrijfsleven in al zijn facetten waarbij de nadruk ligt op het verbintenissenrecht en het insolventierecht.

Het verbintenissenrechtelijke deel van de praktijk bestaat onder meer uit het opstellen van contracten en algemene voorwaarden alsmede het, indien nodig, procederen indien partijen verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomen. Jan-Maarten heeft zich in de loop der jaren onder meer toegelegd op het begeleiden van franchise-organisaties en staat diverse franchisegevers bij in eventuele conflicten met franchisenemers. Tevens begeleidt hij hen bij het opzetten van (nieuwe) franchise-organisaties.

Het insolventierechtelijke deel van de praktijk komt tot uitdrukking door het feit dat Jan-Maarten regelmatig door de rechtbank wordt verzocht om als curator of bewindvoerder in de afwikkeling van faillissementen en surcéances van betaling op te treden. Jan-Maarten heeft hier inmiddels een ruime ervaring in opgedaan.
Hierdoor is hij tevens deskundig op het gebied van advisering en begeleiding van bedrijven die genoodzaakt zijn financiële problemen het hoofd te bieden, bijvoorbeeld door inkrimping of afstoten van bedrijfsonderdelen, het doorvoeren van een sanering en/of het realiseren van een doorstartscenario.
Ten slotte staat Jan-Maarten regelmatig bestuurders van ondernemingen bij die in privé worden aangesproken door een curator of schuldeisers.

Indien u door het bovenstaande het vermoeden heeft gekregen dat Jan-Maarten voor u iets kan betekenen, schroom dan niet om telefonisch contact op te nemen om uw problemen eens aan hem voor te leggen. Een dergelijk telefonisch gesprek is vanzelfsprekend vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden.