Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Wetsvoorstellen kinder- en partneralimentatie

19 november 2012

Verschillende politieke partijen beraden zich over een wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie. Regelmatig worden hierover aan de familierechtadvocaten van Van Gastel en Bal Advocaten vragen gesteld. Vandaar dat u hieronder een korte weergave van de diverse wetsvoorstellen aantreft.

1. Initiatiefvoorstel vereenvoudiging kinderalimentatie door VVD en PvdA
De VVD en PvdA staan een vereenvoudiging voor van de kinderalimentatie. Die zal zoveel mogelijk forfaitair plaats dienen te vinden en niet meer gebaseerd dienen te worden op het werkelijke inkomen en de werkelijke lasten. Ook wordt rekening gehouden met het aantal dagen dat de ouders de kinderen verzorgen en dient iedere ouder tenminste een minimumbijdrage te voldoen.

2. Initiatiefvoorstel wijziging partneralimentatie door VVD, PvdA en D66
De opstellers van het voorstel beogen “een eerlijkere, simpelere en kortere partneralimentatie”. Volgens de VVD, PvdA en D66 moet het wetsvoorstel een prikkel geven die leidt tot zelfstandigheid. Concreet houdt het voorstel in dat:

  • het recht op partneralimentatie pas ontstaat als gedurende het huwelijk de alimentatiegerechtigde geen betaald werk heeft verricht, of er na het huwelijk zorgtaken met betrekking tot kinderen zijn, die niet evenredig zijn verdeeld;
  • partners geen recht hebben op partneralimentatie, wanneer het huwelijk 0 tot 3 jaar heeft geduurd;
  • partners recht hebben op een alimentatieperiode van tenminste de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, wanneer het huwelijk langer dan 3 jaar heeft geduurd;
  • partners recht hebben op een alimentatieperiode van tenminste de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 10 jaar, wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd;
  • wanneer er uit het huwelijk kinderen zijn  geboren, er aanspraak bestaat op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 is;
  • bij oudere kinderen de alimentatieduur de helft van de huwelijksduur beslaat met een maximum van 5 jaar.

3. Initiatiefvoorstel wijziging partneralimentatie door PVV
De PVV wil de wettelijke alimentatietermijn van 12 jaar wijzigen in 5 jaar. Duurde het huwelijk korter dan 5 jaar, dan blijft gelden dat de alimentatieduur beperkt wordt tot de duur van het huwelijk. Voor de inwerkingtreding van het wetsvoorstel ingetreden alimentaties (maar na 1 juli 1994) eindigen uiterlijk 5 jaar na dat tijdstip, tenzij de beëindiging zo ingrijpend is, dat dit niet aanvaardbaar is.

Kortom: het kinder- en partneralimentatierecht is momenteel sterk in beweging. Zolang het wetsvoorstellen betreft en nog geen wet, blijft de situatie zoals die is.

Van Gastel en Bal Advocaten houdt alle ontwikkelingen scherp voor u in de gaten en houdt u op de hoogte wanneer er nieuws is op het gebied van de kinder- en/of partneralimentatie.

< naar het nieuws overzicht