Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Van Gastel en Bal 20 jaar

25 februari 2021

In het jaar waar vooral COVID-19 een stempel drukt op mediaberichten, is het tijd voor een positief bericht. Het is inmiddels 20 jaren geleden, dat Van Gastel en Bal Advocaten werd geboren en dus tijd om eens langs te gaan voor een goed gesprek met de oprichters, Michiel van Gastel en Brian Bal.

We treffen de beide heren in Ridderkerk aan de Ridderpoort, 1 van de 2 vestigingen die het kantoor rijk is. De eerste indruk van het kantoor: zakelijk genoeg voor gerichte zakelijke dienstverlening, persoonlijk genoeg voor comfortabel contact. Iets dat niet elk advocatenkantoor te bieden heeft.

vgb_website

Hoe is dit zakelijke huwelijk ontstaan?


Brian Bal:
Voor mijn HEAO-stage kwam ik bij toeval terecht bij een advocatenkantoor in Brielle. Een aantal advocaten daar was mijn steun en toeverlaat, waaronder Michiel. Na afloop van de stage kreeg ik het aanbod om aan te blijven als bureaujurist. Het werk motiveerde om door te studeren en advocaat te worden. Toen Michiel besloot om voor zichzelf te beginnen, hoefde ik niet lang na te denken. Zo is in oktober 2000 het startschot gegeven voor onze samenwerking en hebben wij in februari van 2001 onze intrek genomen in de huidige vestiging te Hellevoetsluis.  

Groei als doel of liever natuurlijke aanwas?


Michiel van Gastel:
We zijn met zijn tweeën gestart met genoeg ervaring als advocaat, maar nauwelijks ervaring als ondernemers. We zijn dan ook in het begin best zoekende geweest. Een groot voordeel is geweest, dat wij het zelden oneens zijn geweest over de koers en het beleid. Bijzonder is, dat ook met toetreding later van de andere vennoten (Wendy Smeets en Jan-Maarten de Koning), dat niet is gewijzigd. Met de toevoeging van Wendy hebben we het geweten van de maatschap verrijkt. Met Jan-Maarten heeft onze ervaring op gebied van commercie en ondernemerschap een boost gekregen. Zonder dat we uiteindelijk op onze principes hebben hoeven inleveren. Binnen deze beroepsgroep is dat best bijzonder te noemen. Alle vier de vennoten geven de voorkeur aan kwaliteit boven kwantiteit en hebben de overtuiging dat groei als doel op zich daarbij niet aansluit.

Waarom Ridderkerk en Hellevoetsluis?


Michiel van Gastel:
De oorsprong bij het advocatenkantoor in Brielle zorgde ervoor, dat ons netwerk vooral in de regio Voorne-Putten en in het Europoortgebied gelegen was. Een logische keuze dus, om in die regio voor onszelf te starten. Van daaruit is het netwerk vlot uitgebouwd.
Brian heeft in 2012 voorgesteld om de succesformule elders ook toe te passen: een tweede vestiging. Daarbij heeft hij snel zijn woonplaats aangedragen als tweede vestigingsplaats. ‘Dicht bij Rotterdam, maar lagere kosten, zodat we zeer concurrerend kunnen zijn’. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat vooral zijn kilometers woon-werkverkeer een rol hebben gespeeld….
We zijn daar gestart in zeer beperkte omvang, maar al snel bleek zijn daar geboren en getogen zijn inderdaad een groot natuurlijk netwerk mee te brengen. De vestigingen doen inmiddels niet onder voor elkaar.

Heeft de onderneming altijd dezelfde focus gehad qua dienstverlening?


Brian Bal:
De focus ligt vanaf de oprichting op de MKB-ondernemer. Alles wat die MKB-er van de oprichting tot faillissement nodig zou kunnen hebben aan rechtshulp, zou uiteindelijk aan boord moeten zijn. Fusies en overnames, contracten, incasso’s, huurrecht, arbeidsrecht, vergunningen en ga zo maar door. Zelfs de vragen rond nalatenschappen en de echtscheiding zouden beantwoord moeten kunnen worden. Alleen strafrecht zouden we uitbesteden buiten kantoor.
 
Inmiddels telt het kantoor 8 advocaten en zelfs een 9de in samenwerkingsverband. In de loop der jaren zijn op vrijwel alle rechtsgebieden specialismes ontwikkeld. Het kantoor beschikt inmiddels over een failissementsafdeling met 3 curatoren (Jan Maarten de Koning, Martijn van der Linden en  Gellian Krol). Zij worden -naast het reguliere advieswerk- als advocaat door de Rechtbank Rotterdam benoemd in faillissementen in de regio.
De twee arbeidsrechtspecialisten van kantoor, Michiel van Gastel en Harmen van der Wilt, verzorgen naast hun arbeidsrechtpraktijk ook cursussen voor de beroepsgroep.
Ook is er op beide vestigingen een uitgebreide en gespecialiseerde familierecht- en mediationpraktijk, waar inmiddels ook de particulier de weg weet te vinden.

Waar de focus dus vooral gelegen is op het MKB, is door de keuze qua rechtsgebieden (arbeidsrecht, familierecht, huurrecht, vergunningen, etc.) inmiddels ook een forse particuliere praktijk aan de orde.

En nu?


Brian Bal:
Op de korte termijn speelt voor ons momenteel een aantal dingen.

Het effect van COVID is zeker een aandachtspunt. Faillissementen en echtscheidingen zouden in aantallen exploderen, maar in de praktijk zien wij dit (nog) niet terug. Deels, doordat de overheid middels regelgeving effecten vertraagt. Mogelijk ook om de rechtspraak de tijd te geven zich voor te bereiden.
Naar ons idee blijft die piek ook uit, omdat de tijden onzeker zijn en rechtzoekenden waar mogelijk nog even aankijken wat er werkelijk gebeurt. Maar dat kan dus ook volgende week anders zijn. We blijven de signalen goed monitoren en zijn er klaar voor als de voorspellingen praktijk zouden worden.

Een ander aandachtspunt is de huisvesting. 2021 zal het jaar zijn waarin in ieder geval ons pand te Ridderkerk een forse face-lift krijgt. We hebben onze draai gevonden aan de Ridderpoort en willen investeren in een werkomgeving die -ook na het tijdperk van thuiswerken- aanvoelt als thuiskomen. Voor onszelf, maar ook voor de cliënt. Zeker de moeite waard om dadelijk na de verbouwingen eens te komen kijken.

Michiel van Gastel:
Voor de langere termijn zijn we vooral structureel druk met het in stand houden van een goed team. Wij werken met mensen die enerzijds een drive hebben om op specialistisch niveau rechtsbijstand te verlenen, maar anderzijds ook iets hebben met elkaar. Teamverband is belangrijk.
Ook menen we ten aanzien van social media en de digitale mogelijkheden weer een extra stap te moeten gaan maken in de komende jaren. We willen vaker van ons laten horen / lezen, zodat nog beter te zien is wie wij zijn en wat wij kunnen. Duidelijk moet worden in beide regios, dat je voor goede specialistische rechtshulp helemaal niet naar Rotterdam hoeft tegen de daar geldende tarieven.

Hoe denk je rechtzoekenden te kunnen prikkelen?


Brian Bal:
Belangrijk is denk ik, dat je je blijft verplaatsen in die rechtzoekende. Of het nu een ondernemer is of een particulier. De drempel om die ene vraag zomaar ergens neer te leggen, bestaat vooral uit gebrek aan informatie. Enerzijds ten aanzien van onze organisatie en anderzijds ten aanzien van de kosten.

Wij zijn niet gewend om over onszelf te praten. Dat zal dus moeten gaan veranderen, als wij die drempel willen wegnemen. Onszelf duidelijk presenteren, vooral duidelijk maken wat wij doen en interessante onderwerpen de revue laten passeren. Zoals Michiel aangeeft zijn duidelijke informatie via social media en een overzichtelijke website daarbij goede instrumenten.
 
Het tweede deel van de drempel (het kostenaspect) is vooral weg te nemen, door mensen een vrijblijvend onderhoud te gunnen, zodat zij zonder kosten kennis kunnen maken. In dat gesprek kan dan worden ingeschat of die kosten te bepalen zijn op een vast bedrag of toch door complexiteit moeten worden verbonden aan een uurtarief. Dat is overigens niet nieuw, maar wordt vaker gedaan indien er behoefte is aan een eerste vrijblijvende kennismaking.

Nog tips?


Beiden in aanvulling op elkaar:
Als er iets op je af komt, wacht niet te lang met het stellen van de hulpvraag. Betrek degene die er écht verstand van heeft zo snel als mogelijk, zodat die in een zo vroeg mogelijk stadium kan helpen sturen. Daarmee maak je de kans op resultaat optimaal en beperk je de kostenpost zoveel als mogelijk. Niet alles is immers achteraf nog te herstellen.  

Tot slot
We danken de beide heren voor hun tijd en de heerlijke koffie en beloven hen nog eens terug te komen, zodra de verbouwing van de Ridderpoort een feit is.


< naar het nieuws overzicht