Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Vakantie tijdens ziekte

20 maart 2012

De opbouw van het wettelijk minimum aan vakantiedagen tijdens ziekte wordt met ingang van
1 januari 2012 gelijk aan die van niet zieke werknemers.

Voor 1 januari 2012 gold dat een zieke werknemer geen vakantiedagen opbouwde, behoudens dan (bij langdurig zieken) in de laatste zes maanden van de ziekte. Thans geldt dat de zieke werknemer op dezelfde wijze vakantiedagen opbouwt als een niet zieke werknemer. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen kan hiervan worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst.

Dit heeft ook tot gevolg dat wordt afgeweken van de hoofdregel dat een zieke werknemer tijdens ziekte geen vakantie kan genieten. Deze hoofdregel blijft overigens gelden ten aanzien van de bovenwettelijke vakantiedagen en alleen in onderling overleg tussen werkgever en werknemer kan hiervan worden afgeweken.

De zieke werknemer kan nu ook tijdens ziekte vakantiedagen opnemen, mits dit alleen geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen en voorts in overleg. Indien een werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan kunnen die ziektedagen worden aangemerkt als vakantiedagen, mits de werknemer hiermee instemt.

Tijdig voorafgaand overleg tussen werkgever en werknemer is derhalve gewenst.

< naar het nieuws overzicht