Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Nieuwe vakantiewetgeving

20 maart 2012

Met ingang van 1 januari 2012 is de vervaltermijn voor de vakantiedagen aangepast. Voorheen gold een verjaringstermijn van vijf jaar voor alle niet opgenomen vakantiedagen. Thans geldt de volgende regeling:

  • De wettelijke vakantiedagen (twintig dagen bij een fulltime arbeidsovereenkomst) vervallen een half jaar na het einde van het kalenderjaar, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantiedagen op te nemen. Werkgevers en werknemers mogen in onderling overleg deze termijn van een half jaar verlengen.
  • Extra vakantiedagen (dus boven de twintig wettelijke vakantiedagen) vallen buiten de nieuwe regeling. Daarvoor geldt als voorheen de verjaringstermijn van vijf jaar.

Voor de werkgever heeft dit tot gevolg dat hij zijn verlofadministratie moet aanpassen. In de periode 2012 tot 2017 zijn er drie soorten vakantiedagen:

  • De dagen opgebouwd vóór 1 januari 2012. Hier geldt de verjaringstermijn van vijf jaar.
  • Het wettelijk minimaal aantal opgebouwde vakantiedagen. Hier geldt de vervaltermijn van zes maanden.
  • De bovenwettelijke vakantiedagen. Ook hier geldt de verjaringstermijn van vijf jaar.

Voor de zwangere werknemer geldt dat een zwangerschap niet valt onder de term 'redelijkerwijs niet in staat geweest om vakantiedagen op te nemen'. De zwangere werknemer doet er dus goed aan onmiddellijk na het zwangerschapsverlof de wettelijke vakantiedagen op te nemen.

< naar het nieuws overzicht