Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Nieuw bv-recht per 1 oktober 2012

12 september 2012

Per 1 oktober 2012 geldt het nieuwe BV-recht, ook wel genaamd de Flex-BV, waardoor het makkelijker wordt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten. Onnodige belemmeringen zijn weggenomen en een vereenvoudiging van de regels voor deze rechtsvorm levert voordelen op voor het bedrijfsleven.

Zo is het minimumkapitaal van € 18.000,00 als startkapitaal afgeschaft. In het nieuwe systeem kunnen ondernemers zelf kiezen welk bedrag zij bij de oprichting van de bv inbrengen. Ook de verplichte blokkeringsregeling, de bankverklaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura worden afgeschaft. Hierdoor wordt het voor startende ondernemers makkelijker om een bv op te richten en wordt het investeren in de onderneming aantrekkelijker.

Onderdeel van de grotere vrijheid die ondernemers wordt geboden, betreft de ruimere mogelijkheden om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Voorbeelden hiervan zijn de mogelijkheid dat iedere aandeelhouder of groep van aandeelhouders zijn eigen bestuurder benoemt, de uitgifte van stemrechtloze aandelen en er is meer gelegenheid om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden. In het nieuwe bv-recht zitten geen verplichtingen waarop de statuten onmiddellijk moeten worden aangepast.

Van Gastel & Bal Advocaten houdt u op de hoogte van de wetsontwikkelingen op het gebied van ondernemingsrecht. Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nadere informatie wenst over de Flex-BV en de mogelijkheden die deze wetswijziging biedt, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons op 0181 - 333 535. 

< naar het nieuws overzicht