Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Arbeidsovereenkomsten

13 oktober 2014

Met ingang van 1 januari 2015 zal de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (ontslagrecht) deels in werking zijn getreden. In die wet is voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur van 6 maanden of langer een zogenaamde aanzegverplichting opgenomen. De werkgever wordt verplicht uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst, alsmede - bij voortzetting - de voorwaarden waaronder. Het doel is de werknemers tijdig duidelijkheid te bieden over hun positie. Op de werknemer rust geen aanzegplicht. Komt de werkgever de aanzegplicht niet na, dan ontstaat een vergoedingsplicht gelijk aan één bruto-maandsalaris (pro rato voor de periode van de te late melding).


Deze aanzegverplichting heeft onmiddellijke werking en geldt dus ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur.  Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur die na 1 januari 2015 van rechtswege eindigen dienen dus ook tijdig te worden aangezegd. Deze nieuwe verplichting kan dus sneller voor u gaan gelden dan u denkt.

< naar het nieuws overzicht