Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Nieuws


Buitengerechtelijke kosten

19 juli 2012

Met ingang van 1 juli 2012 bestaat er voor consumenten een nieuwe regeling voor wat betreft de buitengerechtelijke kosten. Deze regeling houdt in dat de buitengerechtelijke kosten worden gelimiteerd als volgt:

tot en met € 2.500,00 15 % met minimaal € 40,00
over de volgende € 2.500,00 10 %
over de volgende € 5.000,00 5 %
over de volgende € 190.000,00 1 %
over het meerdere 0,5 % tot een maximum van € 6.775,00


Administratie- en/of registratiekosten e.d. verbandhoudende met de incasso blijven buiten beschouwing. Dit soort kosten verbandhoudende met de totstandkoming van de overeenkomst mogen wel worden berekend.
Deze nieuwe regeling geldt alleen voor vorderingen voortvloeiende uit een overeenkomst en niet bij vorderingen met betrekking tot schadevergoeding.
Belangrijk is dat de schuldeiser de incassokosten moet aanzeggen nadat de schuldenaar in verzuim is en nog een termijn van twee weken moet krijgen om alsnog tot betaling over te gaan. Doet hij dit niet, dan zijn geen incassokosten verschuldigd.
De regeling is van dwingend recht, dat wil zeggen dat daarbij niet van mag worden afgeweken bij overeenkomst of bij algemene voorwaarden.

< naar het nieuws overzicht