Telefoon Hellevoetsluis 0181 - 333 535Ridderkerk 0180 - 820 223

van Gastel en Bal

Allard Nierman

Allard Nierman heeft aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam Nederlands recht gestudeerd, waarin hij in 2001 is afgestudeerd. In datzelfde jaar startte hij als advocaat op een groot Rotterdams kantoor in een praktijk die zich vooral kenmerkte door procederen. Als gevolg daarvan is er in die tijd zeer veel proceservaring opgedaan. Rond 2003 is bij Allard een voorkeur ontstaan voor ondernemingsrecht en insolventierecht. Hij heeft zich om die reden toegelegd op vooral deze rechtsgebieden. Om zijn praktijk daar meer en meer op af te kunnen stemmen, heeft Allard in 2005 zijn loopbaan voortgezet bij een middelgroot Rotterdams advocatenkantoor.

Vanaf augustus 2012 is Allard bij Van Gastel & Bal Advocaten als advocaat in dienst getreden, alwaar hij vooral werkzaam is in de ondernemingsrecht- en insolventiepraktijk. Tot de werkzaamheden van Allard behoren onder andere advisering in ondernemingsrechtelijke situaties, onder andere bij de aan- en verkoop van (aandelen in) bedrijven (fusies en overnames). Ook adviseert Allard aandeelhouders en bestuurders van ondernemingen in talloze situaties (onder andere aandeelhoudersgeschillen en (dreigende) insolventies). Daarnaast adviseert Allard op het gebied van (internationale) industriële en vastgoedprojecten, alsook op het gebied van intellectuele eigendomsrechten (zoals octrooi- en auteursrecht), in verbintenisrechtelijke situaties en bij de incasso van vorderingen.

Allard treedt tevens veelvuldig op als curator in faillissementen en heeft de Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht gevolgd en met succes afgerond. Tevens is Allard lid van de Vereniging van Insolventieadvocaten (INSOLAD).

Indien u vermoedt dat Allard voor u iets kan betekenen, schroom dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend telefoongesprek om uw problemen aan hem voor te leggen.